Quyền Riêng Tư


Nguyên tắc về quyền riêng tư

1. Chúng tôi tôn trọng người dùng cũng như quyền riêng tư của người dùng.

2. Chúng tôi sẽ ghi rõ những dữ liệu chúng tôi thu thập và lý do thu thập.

3. Chúng tôi không bao giờ bán thông tin cá nhân của người dùng cho bất kỳ ai.

4. Chúng tôi giúp mọi người dễ dàng kiểm soát quyền riêng tư của họ.

5. Tạo điều kiện để người dùng xem lại, di chuyển hoặc xóa dữ liệu của họ.

6. Tích hợp công nghệ bảo mật mạnh nhất vào sản phẩm của chúng tôi.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

HOT !!!COMBO 6 CÁI SONOFF WIFI SWITCH CHỈ 637,500 đMua Ngay