Cách Network Drive trên Windows 10


Bạn có thể dễ dàng tạo lối tắt đến một ổ đĩa hoặc thư mục khác được chia sẻ trên mạng của bạn bằng Network Drive trên Windows 10 dễ dàng. Khi bạn Network Drive trên Windows 10, nó sẽ hiển thị dưới dạng ổ đĩa mới trong Máy tính này trong File Explorer, vì vậy bạn có thể nhanh chóng truy cập các tệp được chia sẻ mà bạn cần, giống như ổ cứng cục bộ của bạn. Đây là cách làm cho lối tắt ổ đĩa mạng đó trong Windows 10.

1. Mở File Explorer và chọn PC.2. Nhấp vào nút Network Drive trong menu ruy-băng ở trên cùng, sau đó chọn “Map network drive”. (Đây là dưới tab Máy tính, tab này sẽ tự động mở khi bạn truy cập Máy tính này, như trên.)


3. Chọn ký tự ổ đĩa bạn muốn sử dụng cho thư mục mạng, sau đó nhấn Duyệt.


4. Điều hướng đến thư mục bạn muốn Map network drive và nhấn OK sau khi chọn nó.


5. Xác nhận lựa chọn của bạn và nhấn Finish. Bạn có thể chọn kết nối lại vào thư mục mỗi khi bạn đăng nhập để luôn có sẵn cho bạn và nếu cần, hãy sử dụng tài khoản người dùng khác để kết nối với thư mục.

Khi bạn hoàn tất, bạn sẽ thấy ký tự ổ đĩa mới trong Máy tính này và sẽ có thể truy cập vào nội dung của nó giống như bất kỳ thư mục nào khác. Nếu bạn muốn ngắt kết nối ổ đĩa mạng, hãy nhấp chuột phải vào ổ đĩa đó và chọn “Ngắt kết nối”.

Đăng Nhận Xét

0 Nhận xét