Hướng dẫn dùng hàm IF trong Excel 2007

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng hàm điều kiện IF trong Excel. Đây là một trong số những hàm được sử dụng nhiều nhất để lập bảng báo cáo có tính quyết định dựa trên tiêu chí đặt ra trước đó.

Phiên bản Excel mình đang sử dụng để hướng dẫn là bản Excel 2007, các bạn làm tương tự đối với các phiên bản Excel 2013, Excel 2010,...nhé !

Trong Microsoft Excel, hàm IF  là một dạng mệnh lệnh Nếu.. Thì và nó có chức năng kiểm tra một giá trị có trước với điều kiện được đặt ra theo tiêu chí, nếu giá trị được tìm thấy là đúng thì trả về một giá trị đã định sẵn, nếu là sai thì trả về giá trị khác.

Công thức: =IF(giá trị có trước để kiểm tra, trả về một giá trị nếu thảo mãn điều kiện đưa ra, trả về giá trị khác nếu không đáp ứng điều kiện đưa ra). Để hiểu rõ hơn về hàm này thì mình sẽ làm một số ví dụ cụ thể như sau.

Ví Dụ 1: Hàm IF cơ bản nhất
Dưới đây là bảng điểm xếp loại. Bao gồm cột Số thứ tự ,Tên, Điểm và Kết quả. Cột D sẽ hiển thị 2 kết quả định sẵn, đó là Đạt và Không đạt.

Điều kiện hiển thị là “Điểm số ở cột C>=5Đạt, C<5 Chưa Đạt”. Bây giờ mình sẽ bắt đầu thực hiện các ví dụ từ đơn giản đến phức tạp hơn nhé!

Đầu tiên nhập công thức vào cột D: =IF(D2>=5,”Đạt”,”Chưa Đạt”)


Kết quả sau khi nhập công thức: 


Ví dụ 2: Tương tự là cột điểm như trên Ví dụ 1, tuy nhiên mình sẽ thay đổi giá trị hiển thị ở cột D. Lần lượt sẽ là Yếu, Trung Bình, Khá và Giỏi. 

Yêu cầu: Điểm nhỏ hơn 5 xếp hạng Yếu (>0), 5 <lớn hơn >8 xếp hạng Khá, lớn hơn hoặc bằng 8 xếp hạng Giỏi

Nhập công thức: =IF(C2>0,IF(C2<5,"Yếu",IF(C2<8,"Khá","Giỏi")))


Kết quả sau khi nhập công thức:


Ở trên là hai ví dụ về hàm IF cơ bản nhất mình đưa ra giúp các bạn hiểu hơn về hàm này!Cảm ơn các bạn đã xem bài viết này!

Đăng Nhận Xét

0 Nhận xét